Lalm samfunnshuset inn i framtiden?

Støttelaget for Lalm samfunnshus er stiftet for å skaffe samfunnshuset inntekter.
Med tanke på framtidens leieinntekter, så må man tenke nytt.

Hvis du som privatperson vil støtte opp med et medlemskap, er det en start på å hjelpe samfunnshuset inn i framtiden.

Fyll ut skjemaet under. Innmeldingen/betalingen går igjennom (Styreweb/Effektus).
Der kan man betale med kort/vipps eller faktura.


Støttelaget ble stiftet i april 2022. Formålet er å være støttelag for Lalm Samfunnshus.
Bistå til med å arrangere middagsalg, basarer, lotteri, selskap o.l.
Bistå med/i inntektsgivende aktiviteter, som salg av Lalmskalender.

I tillegg arrangere dugnader og arbeide med å fremme informasjon om samfunnshuset.
Vise at det å være en frivillig er både positivt og sosialt!

 

Hele overskuddet går til Lalm samfunnshus. 

 

 

Medlem
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.